nominering · pristagare

Beslut om pristagare 2017

Årets pristagare har nu utsetts och prissumman om 5000 kr kommer delas ut till Richard Kowalik, Department of linguistics, Stockholms Universitet, för hans masteruppsats Predicative possessions in South Saami. 

Richard Kowalik

Uppsatsen belyser variationer i predikativa ägandekonstruktioner och är en gedigen beskrivning om hur ett semantiskt förhållande mellan den som har något och det som ägs eller tillhör någon uttrycks i talad sydsamiska. Kowalik använder det funktionella-typologiska ramverket för att beskriva hur sex talare av sydsamiska använder sig av fyra predikativa possessionskonstruktioner i framlockade situationer. Uppsatsen ger läsaren inblick i det talade språket som exemplifieras med hjälp av det empiriska materialet som ligger som grund till analyserna. Av diskussionen som förs i uppsatsen anar läsaren också att den pågående språkbytesprocessen, andra språks inflytande och närvaro, samt andra mer eller mindre personliga faktorer formar sydsamiskans språkliga strukturer och påverkar användningen av den ena eller den andra konstruktionen i vardagen. I hård konkurrens om årets pris utmärker sig Kowaliks uppsats genom att ha en solid typologisk-teoretisk beskrivning av det undersökta fenomenet som utgångspunkt till intressanta analyser av empirisk data som är inhämtade från modersmålstalare av ett hotat urfolksspråk. Undersökningen bidrar till en vidare förståelse av ett nationellt minoritetsspråk som idag saknar en holistisk beskrivning av dess strukturer.

Bland övriga nominerade fanns såväl uppsatser som analyserade språkliga fenomen i förhållande till samhället och dess maktstrukturer, t.ex. mediavärldens sätt att styra informationsflöden genom så kallade ”clickbaits” eller barnlitteraturens bild av läkarbesök, som ytterligare uppsatser som fokuserade på språkliga strukturer och renodlad lingvistisk forskning.

Lääkerissa.jpg

Juryn tog sig an samtliga bidrag med stor behållning och kunde med glädje konstatera att årets utlysning hade hörsammats väl. Det lovar gott inför framtiden och förhoppningsvis kan fonden bidra till att uppmärksamma ämnen och forskningsfält som annars i mångt och mycket lever en ganska undanskymd tillvaro. Och det trots att de aktuella minoritetsspråken som omfattas och dess bärare har både en historia och en nutid som bjuder på spännande och djupt mänskliga frågeställningar och ämnen att beforska!

För att inte tala om vad framtiden kan tänkas ha i sitt sköte?

 

nominering · Utlysning

Sista chansen att nominera!

Det har kommit in några riktigt spännande nomineringar inför årets prisutdelning från Tuuli Forsgrens minnesfond.

Kul att ni därute tar chansen – och fortsätt att sprida kännedom om priset vidare! Det är ett ofta anonymt och slitsamt arbete att verka inom ett relativt litet akademiskt område, och all uppmuntran som kan uppbringas är ofta välkommen. Nomineringstiden har därför förlängts men måste vara inkommen senast den 15 september 2017!

Det finns alltså ännu lite tid att nominera just din kandidat! Eller tipsa din egen handledare om att priset finns, så kanske du själv blir nominerad för ditt arbete? Ett fint stipendium, publikation av uppsatsen och högtidlig överlämnande av priset inför Johan Nordlander Sällskapets medlemmar, akademiker och forskare, är vad man kan se fram emot. Så var inte blyga utan kontakta din eller någon annans handledare, så får vi lyfta något viktigt tillsammans inom områden som berör finska, meänkieli eller samiska utifrån olika perspektiv och från skilda disciplinutgångspunkter.

Den som nominerar en priskandidat skall motivera sitt förslag och även bifoga det arbete (de arbeten) som utgör grunden för nomineringen. De arbeten som kan premieras skall vara tillkomna under de senaste två åren och erhållit VG. Nomineringen och aktuella arbeten skall sändas elektroniskt till Lars-Erik Edlund. Det är viktigt att också den nominerades aktuella postadress anges.

Hela utlösningstexten hittar du här – snart gäller det!

 

 

Utlysning

Tredje gången gillt?

Nu är det tredje gången en utlysning görs från Tuuli Forsgrens Minnesfond. Såväl en egen hemsida och blogg som en Facebook-sida har kommit till i hopp om att priset skall nå ut ännu bättre. Kanske känner just du som läser detta någon som har ett uppsatsarbete värt att uppmärksamma? Eller kanske har du själv en student som du tycker är värd lite extra uppmuntran inför sin fortsatta akademiska karriär. Se i så fall till att personen blir nominerad i år!

Första gången priset lystes ut var 2014. Då gick det till Charlotta Johansson, Institutionen för historiska studier vid Göteborgs Universitet, för hennes uppsats ”Förstklassig samling LAPPFÖREMÅL – Insamlandet av samisk materiell kultur under 1900-talet”. Ett särskilt uppmärksammande med tillhörande diplom fick dessutom Moa Nordin, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet, som nominerats för sin uppsats ”Romers rätt till modersmålsundervisning – en analys i ljuset av det konstitutionella skyddet för den personliga integriteten”. Två väldigt olika uppsatser av god kvalitet som båda lyfte fram viktiga perspektiv och nya kunskaper.

Andra gången priset delades ut var året därefter, d.v.s. 2015. Den gången belönades Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet, för den perspektivrika doktorsavhandlingen ”Multilingual literacy among young learners of North Sámi: Contexts, complexity and writing in Sápmi” (2015) som utgår från samisktalande elevers mångspråkighet och deras komplexa uppväxtmiljö, där nationella och internationella dimensioner interagerar med samisk kontext. Avhandlingen innehöll ett flertal olika infallsvinklar på skrivutveckling och har betydelse för arbetet med revitalisering av nordsamiska.

2016 blev det ingen utlysning, men i år är det alltså dags igen. Så nu hoppas vi att få uppmärksamma ännu en lovande akademiker och forskare, som på något sätt belyser det vetenskapliga fält som Tuuli Forsgren med sin egen entusiasm och noggrannhet så starkt vurmade för.

Den som nominerar en priskandidat skall motivera sitt förslag och även bifoga det arbete (de arbeten) som utgör grunden för nomineringen. De arbeten som kan premieras skall vara tillkomna under de senaste två åren. Utlysningen i sin helhet finns att läsa här; Tuuli Forsgrens Minnesfond, utlysning 2017.  Beslut tas av Johan Nordlander-sällskapets styrelse efter beredning i en särskild priskommitté. Utdelningen av priset sker hösten 2017.

Så se nu till att sprida detta och framför allt att NOMINERA om du är i en roll där det lämpar sig och är möjligt!

Glad sommar!

/Priskommittén