2014

År 2014 tilldelas Charlotta Johansson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, priset för sitt examensarbete ”Förstklassig samling LAPPFÖREMÅL”. Insamlandet av samisk materiell kultur under 1900-talet.

Uppsatsen behandlar arkeologisk sameforskning utifrån postkolonial teori och innehåller en intressant dokumentation. Undersökningarna i arkeologen Gustaf Hallströms arkiv och i digitaliserade arkiv är väl utvecklade och sammanvävda på ett intressant sätt. Uppsatsen ligger på en hög akademisk nivå, ger ny och nyttig kunskap och är välskriven. Det finns dessutom i uppsatsen ett äkta engagemang som lyser igenom. Uppsatsen bidrar både till fördjupad förståelse av tidigare kunskapsuppbyggnad och visar och problematiserar på ett intressant sätt betydelsen av detta av idag.

Ett hedersomnämnande får dessutom Moa Nordin, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, för sitt uppsatsarbete Romers rätt till modersmålsundervisning – en analys i ljuset av det konstitutionella skyddet för den personliga integriteten. Temat är väl valt, och med tanke på ämnets aktualitet i samhällsdebatten är det även ett modigt ämnesval. Problemställningen om de nationella minoriteters rätt till inkludering är välutvecklad. Det är en originell uppsats genom dess upptäckt av motsägelsefullt regelverk i olika nationella förordningar/lagar och EU förordningar och belyser väl den romska minoritetens historiska och aktuella problem vad gäller modersmålsundervisningen.