2015

År 2015 utdelas priset till Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, för hennes perspektivrika doktorsavhandling Multilingual literacy among young learners of North Sámi: Contexts, complexity and writing in Sápmi, vilken utgår från samisktalande elevers mångspråkighet och deras komplexa uppväxtmiljö, där nationella och internationella dimensioner interagerar med samisk kontext. Avhandlingen innehåller ett flertal olika infallsvinklar på skrivutveckling och har betydelse för arbetet med revitaliseringen av nordsamiskan.

168892_hanna