Utlysning

Tredje gången gillt?

Nu är det tredje gången en utlysning görs från Tuuli Forsgrens Minnesfond. Såväl en egen hemsida och blogg som en Facebook-sida har kommit till i hopp om att priset skall nå ut ännu bättre. Kanske känner just du som läser detta någon som har ett uppsatsarbete värt att uppmärksamma? Eller kanske har du själv en student som du tycker är värd lite extra uppmuntran inför sin fortsatta akademiska karriär. Se i så fall till att personen blir nominerad i år!

Första gången priset lystes ut var 2014. Då gick det till Charlotta Johansson, Institutionen för historiska studier vid Göteborgs Universitet, för hennes uppsats ”Förstklassig samling LAPPFÖREMÅL – Insamlandet av samisk materiell kultur under 1900-talet”. Ett särskilt uppmärksammande med tillhörande diplom fick dessutom Moa Nordin, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet, som nominerats för sin uppsats ”Romers rätt till modersmålsundervisning – en analys i ljuset av det konstitutionella skyddet för den personliga integriteten”. Två väldigt olika uppsatser av god kvalitet som båda lyfte fram viktiga perspektiv och nya kunskaper.

Andra gången priset delades ut var året därefter, d.v.s. 2015. Den gången belönades Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet, för den perspektivrika doktorsavhandlingen ”Multilingual literacy among young learners of North Sámi: Contexts, complexity and writing in Sápmi” (2015) som utgår från samisktalande elevers mångspråkighet och deras komplexa uppväxtmiljö, där nationella och internationella dimensioner interagerar med samisk kontext. Avhandlingen innehöll ett flertal olika infallsvinklar på skrivutveckling och har betydelse för arbetet med revitalisering av nordsamiska.

2016 blev det ingen utlysning, men i år är det alltså dags igen. Så nu hoppas vi att få uppmärksamma ännu en lovande akademiker och forskare, som på något sätt belyser det vetenskapliga fält som Tuuli Forsgren med sin egen entusiasm och noggrannhet så starkt vurmade för.

Den som nominerar en priskandidat skall motivera sitt förslag och även bifoga det arbete (de arbeten) som utgör grunden för nomineringen. De arbeten som kan premieras skall vara tillkomna under de senaste två åren. Utlysningen i sin helhet finns att läsa här; Tuuli Forsgrens Minnesfond, utlysning 2017.  Beslut tas av Johan Nordlander-sällskapets styrelse efter beredning i en särskild priskommitté. Utdelningen av priset sker hösten 2017.

Så se nu till att sprida detta och framför allt att NOMINERA om du är i en roll där det lämpar sig och är möjligt!

Glad sommar!

/Priskommittén